Marinbiolog

På god väg!

Doktorandtjänst

Kategori: Allmänt

Sprang ihop med en kollega och hon undrade om jag inte var intresserad att söka en doktorandtjänst på KTH! Javisst sa jag men förklarade att jag "bara" tar kandidaten nu i vår. Varken hon eller jag visste dock vilka förkunskapskrav som finns för doktorandtjänster.

Jag kollade upp det.

240 högskolepoäng varav minst 60 hp på avancerad nivå.
Jag har efter avlagd kandidatexamen totalt 210 (!) hp och 0 poäng på avancerad nivå

Kontenta; Jag har minst 1,5 år kvar till att kunna söka en doktorandtjänst.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: