Marinbiolog

På god väg!

Mortensen

Kategori: Allmänt

Ja alltså, har man nämnt Jägerskiöld och Petersen, så bör varje bloggare med någon slags självbevarelsedrift också berätta om Mortensen. Om inte i samma andetag så åtminstone i efterföljande blogginlägg. Och eftersom jag inte tror att många andra skriver om det jag skriver om så ligger det på min lott att förmedla följande fakta;

Ole Theodor Jensen Mortensen (1868-1952) var dansk och verkade i Danmark men i sina ungdoms dagar (och senare än så) reste han i världen och samlade ett gediget material till Köpenhamns zoologiska museum. Hans favoritdjurgrupp var Echinodermata ("Tagghudingar", typ sjöstjärnor och sjöborrar).

"(He) was the great echinoderm guru of his time"
-Hans G. Hansson

Han grundade också bokserien Danmarks fauna vilket vi tackar och bockar för idag när nya liknande verk (Läs Svenska artprojektet och Nationalnyckeln) kämpar i motvind av stormstyrka.

Läs mer på Hans G:s gamla hemsida om biografisk etymologi: http://www.tmbl.gu.se/libdb/taxon/personetymol/index.htm

Här finns Mortensens bok "Echinoderms of the British Isles":
http://ia700407.us.archive.org/3/items/handbookofechino00mort/handbookofechino00mort.pdf

Svenska artprojektet:
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/svenska-artprojektet1/


En av E. Haeckels fantastiska illustrationer. Denna beskriver klassen Asteroidea inom fylat Echinodermata.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: