Marinbiolog

På god väg!

Ex-jobbar!

Kategori: Examensarbete

Ja det blev ju en rivstart på bloggen men nu senaste veckan har jag ju inte skrivit någonting här! Det beror på tidsbrist och prioriteringar.

Jag har fått ett redovisningsdatum spikat; 18:e December på Tjärnö.
Så jobbar jag på MMT också. Resterande tid sover jag. Eller kollar på Arkiv X.