Marinbiolog

På god väg!

Nationalskatten!

Kategori: Nya rön

Nu kom bandet, Strålfeniga fiskar, som jag beställt av Nationalnyckeln! Det här är dekadens på hög nivå i dessa dagar av begränsad budget och ex-jobbsskrivande.

Har bläddrat igenom den en gång innan och precis som då blir jag nu när jag håller mitt ex. i handen imponerad av omfattningen av detta projekt. Varje art som någonsin viftat sin fena i Svenskt vatten finns beskriven i denna bok. Dessutom finns fysiologi, etymologi och alla -i:er som berör Actinopterygii insprängt i boken!

Tyvärr är detta projekt hotat av neddragna anslag. Planen var från början att i 130 verk utgivna under en 20-årsperiod beskriva alla arter som finns i Sverige. Dock har en utredning slagit fast att det är 1)Dyrt, 2)tar för lång tid och 3) har för dålig spridning.

Tänk att ALLT måste handla om tid och pengar. Kan vi inte låta detta projekt bara handla om nyfikenhet, framtidstänk och nytta? Kosta vad det kosta vill, det är synd och skam att man inte tar tillfället i akt att förvalta Linnés arv och gå i bräschen för biologisk mångfald och värnande om naturen. Denna bokserie, om den färdigställs, kommer att finnas med i historien i en oändlig framtid, som en ögonblicksbild av Sveriges natur idag och en handledning för både amatörer och professionella verksamma inom fälten. Min personliga åsikt är att det är väldigt sorgligt när allt måste kopplas till kortsiktiga vinster idag. Tänk vilken långsiktig nytta detta projektet har potential att tillhandahålla.