Marinbiolog

På god väg!

Day:s profetia

Kategori: Allmänt

1988 släppte ett gäng forskare en rapport som gjorts på uppdrag av den amerikanska regeringen med titeln "The quantitative distribution and characteristics of neuston plsatics in the north pacific ocean 1985-1988". Här publicerades en omfattande undersökning av den ytnära plastens utbredning i norra stilla havet.

Day och hans kollegor konstaterade att plastens förekomst var störst runt bebodda kuster så som Japan och minst förekommande i obebodda trakter eller i vattenmassor långt från land. Inte så oväntat kan tyckas.
Det oväntade och creddiga med rapporten är att Day med ett logiskt resonemang runt havsströmmar, vindar och ekmanstransport förutsade att plasten förmodligen så småningom drev iväg från land och ackumulerades i de stora centrala havsvirvlarna mitt i Stilla havet.

20 år senare uppmärksammar Charles Moore "ett hav av plast" då han korsade Stilla havet i sin segelbåt.

Synd bara att man aldrig sett några referenser till Day's rapport i de nyproducerade artiklar som finns på ämnet plast/antropogena partiklar i hav. Han borde få mer credd för att han präntat ner en sådan till synes självklar och viktig förutsägelse.

Hej så länge
från Din Vän i Vetenskapen

Kommentarer


Kommentera inlägget här: