Marinbiolog

På god väg!

Gammalt blir nytt

Kategori: Allmänbildning

Lars-Ove Loo har hittat (Var när hur? Intressant! Detta förtäljer dock inte historien) gammal tidigare försvunnen (?) data om faunan i  Kattegatt. Det var mellan åren 1883-1886 som Carl Georg Johannes Petersen, en känd Dansk biolog, gjorde sina fältstudier runtomkring Danmark. Det är också ett mycket gediget arbete med 525 provpunkter i hela Kattegatt. I dessa data kan man t.ex. se att ostronbankar och ålgräsängar då fanns på betydligt större djup än man hittar dem på idag. Klimatförändringar, hydrografiska förändringar, mänsklig påverkan i form av fiske och övergödning är faktorer som kan ha påverkat artutbredningen.
 
Egen bild från utsjöbanksinventeringarna, som delvis drog nytta av Jägerskiölds gamla undersökningar.
 
Detta är alltså unikt material, faktiskt de äldsta så pass omfattande inventeringsdata som finns för Kattegatt. Sådana här undersökningar tillhandahåller bra baseline-data. De återspeglar alltså det tillstånd som rådde i havet innan vissa delar av de faktorer som vi tror påverkar havet negativt idag fanns. En annan biolog som skrivit in sig i de marinbiologiska historieböckerna är Leonard Axel Jägerskiöld. Han var verksam under första hälften av 1900-talet och var också intendent på Naturhistoriska museet här i Götet. Hans inventeringar har också varit ett material man kunnat jämföra moderna inventeringsdata med. Camilla Vandin, som utbildat sig paralellt med mig, gör sin Masterexamen på Jägerskiöld gamla data.
 
Eget foto på den numera sällsynta ormstjärnan [Asteronyx loveni] som lever på större piprensare [Funiculina quadrangularis] på både djupa och grunda lerbottnar. 
 
Se inlägget med L-O Loo här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/gammalt-material-om-havet-ger-nya-kunskaper
 
Läs mer om Petersens data och hur man tar det hela vidare här: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/nyheter/2012/Pages/2012-07-25.aspx
 
Läs mer om moderna inventeringar i Jägerskiölds spår:: http://www.gnm.se/upload/GNM/PDF/arstryck/2005marin.pdf
 
Läs mer om Jägerskiöld: http://www.gnm.se/upload/GNM/PDF/Jagerskiold2008.pdf