Marinbiolog

På god väg!

Manschauvinism är ett ord jag intenderar att applicera på vardagsföreteelser i större utsträckning än tidigare

Kategori: Allmänt

Och på frågan om patriarkatet existerar på andra ställen än i feministers paranoida hjärnor svarar jag; Söker du ett mönster, kommer du att finna det om det existerar. Den förste som kopplade djur och natur till begreppet 'ekologi' sökte ett samband och såg det. Ekologi blev samlingsnamnet för hur interaktionen i naturen tar sej uttryck. På samma sätt är feminism, maktstrukturer och patriarkat en beskrivning av interaktion mellan samhälle, kultur, historia, kön och trosuppfattningar; En slags matematisk formel för att åskådliggöra tankar och idéer. Utan fysikens matematiska formler skulle vi aldrig kunna beskriva solsystemets rörelser och kanske heller inte insett att där fanns ett mönster. Lika litet kommer vi upptäcka om vi som X bortser från de krafter som verkar bara för att X inte är tillräckligt uppmärksam (eller god vetenskapsman eller -kvinna) för att kunna beskriva dessa strukturer med egna ord.

Det fina i kråksången är att feminism inte innebär en allomfattande i betong gjuten lag som såsom en matematisk formel gäller i all överskådlig framtid. Tvärtom tillhandahåller feminism en karta över destruktiva och inskränkande mönster i vårt samhälle som de flesta, om inte alla, inte vill ha eller leva med, oavsett om de tror att denna karta stämmer med verkligheten eller ej. Kartan kan sedan bearbetas, vägarna kan vi gemensamt rita om och berg kan flyttas. Hur kommer det sej då att så många ryggar tillbaka inför ord som patriarkat och manschauvinism?

Kommentarer


Kommentera inlägget här: