Marinbiolog

På god väg!

Konsten att sätta punkt

Kategori: Allmänt

"De första publikationerna av artiklar rörande plastskräp i havet och dess eventuella negativa effekt på marin biota gjordes i Science 1972 där Carpenter och Smith uppmärksammade fynden av små plastbitar, 0,25-0,5 cm, i västra sargassohavet och i havet utanför södra New England (E.J. Carpenter och K.L. Smith 1972, E.J. Carpenter et. Al 1972) samtidigt som de konstaterade att plastfragmenten innehöll PCB som troligen hade ackumulerats från omgivande havsvatten och att de även återfanns i åtta av 16 undersökta fiskarter från samma område och det förutsågs att dessa kan utgöra ett hot mot fisken p.g.a. förstoppning till följd av att polystyrenpartiklarna inte bryts ner i mag-tarmkanalen(Carpenter et. Al. 1972)."

- A. Johansson 2010

Det där är en enda mening. Den borde nog bli fler. Jag fattar knappt själv vad jag skrivit.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: